Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

Aito Hoitotiimi Oy (3180514-3)

Papinhaankatu 1 as 11 

26100 Rauma

aito@aitohoitotiimi.fi

P 050 551 7225

 

Rekisterin nimi

Aito Hoitotiimi Oy:n asiakasrekisteri

 

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoja siitä, mitä henkilötietoja Aito Hoitotiimi Oy kerää, millä periaattein niitä käsittelee, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Aito Hoitotiimi Oy arvostaa kuitenkin yksityisyyttäsi ja on sitoutunut suojaamaan sitä. 

Aito Hoitotiimi Oy käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten luethan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Tietosuojaselosteeseen saattaa tulla päivityksiä Aito Hoitotiimi Oy:n toiminnan kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.

Käyttämällä Aito Hoitotiimi Oy:n palveluja, verkkosivustoa tai ottamalla yhteyttä, hyväksyt, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Aito Hoitotiimi Oy kerää henkilötietoja ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Asiakastietojen ylläpitäminen
 • Palveluiden tuottaminen ja toimittaminen
 • Laskutus
 • Liiketoiminnan, verkkosivustojen ja palveluiden kehittäminen, suunnitteleminen ja analysoiminen
 • Markkinointi
 • Yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
 • Sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen
 • Oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttäminen
 • Palveluiden kohdentaminen

 

Aito Hoitotiimi Oy saattaa käyttää palveluiden tuottamiseen myös yhteistyökumppaneita, jolloin asiakkaan tietoja voidaan siirtää yhteistyökumppanin käyttöön.

 

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Aito Hoitotiimi Oy kerää sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen, sähköpostilistalle rekisteröitymisen tai palveluiden käytön yhteydessä.

Tyypillisesti Aito Hoitotiimi Oy saa suoraan sinulta seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten tilaushistoria
 • Omaisen tiedot

 

Kun käyttäjä vierailee Aito Hoitotiimi Oy:n verkkosivustolla, käyttäjän tietokone lähettää automaattisesti tiettyjä teknisiä ja muita tietoja (esim. IP-osoite, selaintyyppi ja tieto siitä, mitä kautta käyttäjä tuli sivustolle). Aito Hoitotiimi Oy kerää myös evästeiden avulla tietoja siitä, miten käyttäjä käyttää sivustoa. Tämän tietosuojaselosteen Evästeet -osiossa on tästä tarkempaa tietoa.

Syöttämällä henkilötietoja Aito Hoitotiimi Oy:n verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Aito Hoitotiimi Oy:lle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

 

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Aito Hoitotiimi Oy huolehtii, että sillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Aito Hoitotiimi Oy saattaa käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Tietojasi käsitellään sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietojasi käsitellään myös Aito Hoitotiimi Oy:n oikeutetun edun nojalla, joka on palvelujen tarjoaminen ja liiketoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen. Aito Hoitotiimi Oy:n asiakkailta kysytään lupa henkilötietojen käsittelyyn palvelusopimusta laadittaessa.

 

Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee Aito Hoitotiimi Oy:n henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Jotain henkilötietojen käsittelyä saatetaan ulkoistaa, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät. Tällaisessakin tilanteessa tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Aito Hoitotiimi Oy saattaa myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Aito Hoitotiimi Oy saattaa myös luovuttaa tietojasi, mikäli se on osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

 

Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

Joltain osin alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Aito Hoitotiimi Oy ei muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

 

Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Aito Hoitotiimi Oy säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Asiakassuhteen päättyessä henkilötietoja säilytetään 12 vuotta.

 

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Kerätyt ja käsitellyt henkilötiedot pidetään luottamuksellisina, eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella asiakkaille. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Henkilötietojen käsittelijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Manuaalinen asiakasrekisteri säilytetään lukitussa ja paloturvallisessa kaapissa, johon pääsy on vain yrityksen henkilökunnalla, joka on allekirjoittanut salassapitosopimuksen.

 

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, Aito Hoitotiimi Oy ei todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintansa tarkoitusta. Niinpä jos et toivo tietojasi käsiteltävän tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, ethän toimita mitään tietoja.

 

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Verkkosivuilla käytetään evästeitä parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Evästeitä saatetaan hyödyntää palveluiden ja verkkosivuston kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivuston toimivuutta.

 

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

 

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli tietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen aito@aitohoitotiimi.fi

 

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada Aito Hoitotiimi Oy:ltä vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsitellään. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

 

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot korjataan. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisena, omakätisellä allekirjoituksella varustetulla pyynnöllä.

 

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen aito@aitohoitotiimi.fi.

 

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli henkilötietojasi käsitellään yleisen edun taikka oikeutetun edun perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa Aito Hoitotiimi Oy ei todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

 

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan.

 

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli tietojasi on käsitelty suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa.

 

Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen aito@aitohoitotiimi.fi Mainitsethan samalla nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liitäthän viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion henkilötietojesi varmistamiseksi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

 

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Tähän tietosuojaselosteeseen saatetaan tehdä päivityksiä toiminnan taikka tietosuojaperiaatteiden muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun päivitetty tietosuojaseloste on julkaistu. Tutustuthan siksi tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

 

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

 

Yhteystiedot:

Aito Hoitotiimi Oy

Papinhaankatu 1 as 11

26100 Rauma

aito@aitohoitotiimi.fi

 

Kansallinen valvontaviranomainen Suomessa:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700

tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi