Hoitoa aidosti ihmisestä välittäen

Aito Hoitotiimi Oy

Kotihoito

 

Tarjoamme laajasti ja asiantuntevasti hoivan ja kotihoidon palveluita. Asiakaskuntamme koostuu kaikista kotonapärjäämisessä apua tarvitsevista lapsista vanhuksiin. Tavoitteenamme on luoda kodista paikka, jossa asiakas voi turvallisesti ja huoletta asua. Haluamme omalla toiminnallamme tuottaa asiakkaillemme iloa ja jaksamista päivittäiseen elämään.

 

Palvelun sisältö sovitetaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa. Hoivan ja kotihoidon palveluihin kuuluu muun muassa avustustyö päivittäisissä toiminnoissa, kuten hygienian ylläpidossa, lääkkeiden jaossa ja antamisessa, ruoanlaitossa ja syöttämisessä, siivouksessa ja ulkoilussa.

Kotisairaanhoito

 

Kauttamme on mahdollisuus saada myös kotisairaanhoidon palvelut. Lisäksi on mahdollisuus lääkärin kotikäynnille. Nämä palvelut sovitaan aina yksilöllisesti, joten otathan yhteyttä suoraan Minnaan tai Aleksiin.

 

Kotisairaanhoidon palveluihin kuuluu:

 • laboratorionäytteiden otto
 • lääkehoito ja sen suunnittelu
  • myös suonensisäisesti annettavat lääkkeet
 • rokotukset
 • haavahoidot
  • myös ompeleiden poistot
 • saattohoito
 • katetrointi ja katetrin vaihdot
 • erilaiset mittaukset, kuten
  • verensokeri
  • verenpaine

Geriatrinen sairaanhoitaja

 

Geriatrinen sairaanhoitaja tarjoaa ikääntyneille eri elämänalueet kattavaa palvelutarpeen arviointia sekä yksilöllistä palveluohjausta ja terveysneuvontaa. Tähän sisältyy kokonaisvaltainen toimintakyvyn, voimavarojen ja terveyden kartoitus (sis. tarv. lääkärin käynnin) kotona asumisen tukemiseksi ja hyvän ikääntymisen turvaamiseksi. Aito Hoitotiimissä toimii sairaanhoitaja, geronomi (YAMK) Henna Lehikoinen. Kysy rohkeasti lisää erilaisista toimintakyvyn kartoituksista ja muista tutkimuskokonaisuuksista.

Ikääntyneen terveystarkastus

 

Tarjoamme mahdollisuutta kotona suoritettavaan ikääntyneen terveystarkastukseen. Pakettiin kuuluu lääkärintarkastus, geronomin tekemä kokonaiskartoitus toimintakyvystä ja terveystilanteesta sekä verikoepaketti. Verikokeet otetaan etukäteen ja tulokset käydään läpi tarkastuksen yhteydessä. 

Omaishoitajien sijaispalvelu

 

Meiltä saatavilla myös sijaispalvelu omaishoitajille. Järjestämme asiakkaan kanssa yhdessä sopien toiminnan niin, että pyrimme löytämään yhdessä omaishoitajan kanssa oikeat henkilöt tuuraamaan omaishoitajaa tämän ansaittujen vapaiden aikana.